Card List

[EB10]Divas Duet

 • All
 • Bermuda Triangle
 • Duo Stage Storm, Iori
 • Duo Stage Storm, Iori
 • Duo Temptation, Reit
 • Duo Temptation, Reit
 • Duo True Sister, Meer
 • Duo True Sister, Meer
 • Duo Flower Girl, Lily
 • Duo Flower Girl, Lily
 • Duo Mini Heart, Rhone
 • Duo Mini Heart, Rhone
 • PR♥ISM-Duo, Slaney
 • PR♥ISM-Duo, Slaney
 • Duo Promise Day, Colima
 • Duo Promise Day, Colima
 • PR♥ISM-Duo, Aria
 • PR♥ISM-Duo, Aria
 • Duo Sweet Rhythm, Vilaine
 • Duo Sweet Rhythm, Vilaine
 • Duo Kelpie Jockey, Syr Darya
 • Duo Kelpie Jockey, Syr Darya
 • Duo Dream Idol, Sana
 • Duo Dream Idol, Sana
 • Duo Magical Mic, Shalwien
 • Duo Magical Mic, Shalwien
back to top